کد ارور کولرگازی ها شامل کلیه برندهای موجود در بازار

ارور کولرگازی

 ارور کولرگازی های موجود در بازار

دوستان بدون فوت وقت بریم سروقت ارور کولرگازی ها یا همان خطای دستگاههای کولرگازی که بیشتر در بازار کشور رایج هستند و به شما توصیه میکنیم‌ همواره هنگام خرید یک دستگاه به خدمات پس از فروش و موجود بودن قطعات آن دستگاه دقت بفرمائید.

ارور کولرگازی

ارور کولرگازی general

E2 –  این خطا ایراد در سنسور محیطی کولر می باشد.

1 – خرابی سنسور محیطی کولر مقدار مقاومت سنسور بررسی شود2 – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E3 –  خطا در سنسور پایپ1 – سنسور متصل به اوپراتور2 – مقدار اهم سنسور پایپ چک شود3 – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
E4 –  خطا در یونیت بیرونی (OUTDOORUNIT) ضمن بررسی سنسور پایپ و تعویض آن
E5 –  خطا ایراد در فن بلوور داخلی می باشد

۱ – مقدار اهم فن بلوور چک شود

۲- سوختگی فن بلوور – خرابی برد الکترونیک

۳ – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E7 –  مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد

۱ – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E8 –  مشکل در میزان دمای بالا کندانسور (دیفراست) می باشد

۱ – خرابی کندانسور دیفراست

۲ – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
DF –  یخ زدایی و یا دیفراست

۱- فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
در نظر داشته باشید ارور کولرگازی اسپیلت های جنرال گلد برعکس کولرهای دیگر جنرال نظیر لبخندی می باشد.
F9 –  خطای سنسور محیطی می باشد

۱- خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود

۲ – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
F8 –  خطای سنسور پایپ می باشد

۱ –  سنسور متصل به اوپراتور

۲- مقدار اهم سنسور پایپ چک شود

۳ – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
F7 –  خطای دیفراست می باشد

۱ – خرابی دیفراست مقدار اهم بررسی شود

۲ – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
زمانی که تصویر فن موتور بر روی نمایشگر نشان داده نمی شود بمعنای اینکه هوای اتاق سرد است

کد ارورهای کولرگازی

شاید این مطلب نیز  مورد توجه شما قرار گیرد.

تشخیص عیب کولرهای گاز و عوامل موثر برطول عمر این دستگاهها

کولرگازی گازسوز اقتصادی و بی دردسر

ارور کولرگازی دو تیکه جنرال

کد خطا F1 – خطای محافظ فازها می باشد

۱ – سوختگی محافظ

۲ – خرابی برد اصلی

۳ – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا F2 – این خطای محافظ فازها است

۱- سوختگی محافظ فازها

۲ – خرابی برد اصلی

۳ – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا F3 – مشکل خطا از محافظ ولتاژ زیاد می باشد

۱ – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا F4 – علت خطا از محافظ ولتاژ کم می باشد

۱- فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا F5 – خطای گرمای زیاد

۱ – خرابی برد الکترونیک

۲ – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا F6 – مشکل خطا از اورلد می باشد

۱ – سوختگی اورلد

۲ – خرابی برد اصلی

۳ – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا F7 – خطای سنسور یونیت بیرونی می باشد

۱ – خرابی سنسور یونیت بیرونی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود

۲ – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا F8 – مشکل احتمالا ازمحافظ ضد یخ زدگی می باشد
کد خطا F9 – این خطای یخ زدگی می باشد
کد خطا F10 – گرمایش الکترونیکی است

ارور کولرگازی جنرال گلد

کد خطا F9 – خطای سنسور محیطی می باشد.

۱- خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود

۲ – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا F8 – خطای سنسور پایپ می باشد.

۱ –  سنسور متصل به اوپراتور – مقدار اهم سنسور پایپ چک شود

۲- فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا F7 –  خطای سنسور دیفراست می باشد.

۱ – خرابی سنسور دیفراست مقدار اهم بررسی شود تعویض سنسور ۲- فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

ارور کولرگازی اسپیلت دیواری اجنرال

نشان گر df و یا برفک زدایی نشان داده می شود.

۱ – علت آن این می باشد که دستگاه در حالت برفک زدایی می باشد
تصویر فن موتور نشان داده نمی شود.

۲- این به معنی این است که هوای اتاق سرد می باشد
E2-L2 – این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور اتاق.

۲ – چک کردن مقدار مقاومت سنسور اتاق.

۲ – خرابی سنسور اتاق.

۳- فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E3-L1 – این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور لوله.

۱- مقدار مقاومت سنسور اتاق بررسی شود.

۲- تعویض سنسور اتاق – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E4-L5 – این خطا وضعیت غیر عادی در واحد خارجی را نشان می دهد .

۱- فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E5-L6 – اشکال در موتور فن داخلی سیگنال برگشتی به بورد را ندارد ۱- خرابی برد الکترونیک.

۲ – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E6 – خطای شیر برقی.

۱- سوختگی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود .

۲- خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E7 – اشکال در سنسور خارجی دستگاه می باشد .

۱- خرابی سنسور خارجی مقدار مقاومت سنسور چک شود.

۲- فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E8 – اشکال در محافظ گرمای بالا می باشد.

۱- خرابی برد الکترونیک.

۲- سوختگی محافظ گرما.

۳- فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E9 – مشکل از پمپ آب دستگاه می باشد – سوختگی پمپ آب – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

موارد زیر ممکن است به کارتان بیاید.

تشخیص عیب در کولرهای گازی موارد عمومی

ارور کولرگازی اجنرال کاستی ظرفیت های بالاتر از30 هزار

کد خطا E00 – علت خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور می باشد
کد خطا E01 – مشکل خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد
کد خطا E02 – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای اتاق می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
کد خطا E03 – این خطا از اتصالی سنسور دمای اتاق می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود
کد خطا E04 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد – سنسور تعویض شود
کد خطا E05 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود
کد خطا E06 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد – سنسور تعویض شود
کد خطا E07 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود
کد خطا E08 – مشکل ارور خطای ارتباط با منبع تغذیه
کد خطا E09 – اشکال از عملکرد کلید تعلیق می باشد
کد خطا EA – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای بیرونی می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
کد خطا Eb – این خطا از اتصالی سنسور دمای بیرونی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود
کد خطا EC – علت ارور از باز بودن حسگر دمای لوله تخلیه
کد خطا Ed – این خطا از اتصالی سنسور دمای لوله تخلیه می باشد

1- سیم کشی چک شود برد بررسی شود
کد خطا EE – مشکل مربوط است به فشار بالای غیر عادی
کد خطا EF – اشکال مربوط است به غیر عادی بودن دمای لوله تخلیه
کد خطا E11 – مدل غیر عادی
کد خطا E12 – علت ارور از خرابی فن داخلی  – تعویض فن
کد خطا E13 – این خطا از غیر عادی بودن سیگنال خارجی
کد خطا E14 – اشکال مربوط می شود به EEPROM

1- پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد

ارور کولرگازی اسپیلت کانالی اجنرال 25 – 30 – 36 و 45 هزار

کد خطا E0:00 – علت خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور می باشد
کد خطا E1:00 – مشکل خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد
کد خطا E2:00 – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای اتاق می باشد

1- مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
کد خطا E3:00 – این خطا از اتصالی سنسور دمای اتاق می باش

1- سیم کشی چک شود برد بررسی شود
کد خطا E4:00 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد

1- سنسور تعویض شود
کد خطا E5:00 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد

1- سیم کشی چک شود برد بررسی شود
کد خطا E6:00 – علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد

1- سنسور تعویض شود
کد خطا E7:00 – علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد

1- سیم کشی چک شود برد بررسی شود
کد خطا EA – اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای بیرونی می باشد

1- مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
کد خطا Eb – این خطا از اتصالی سنسور دمای بیرونی می باشد

1- سیم کشی چک شود برد بررسی شود

کد خطا EC – علت ارور از باز بودن حسگر دمای لوله تخلیه
کد خطا Ed – علت این خطا از اتصالی سنسور دمای لوله تخلیه می باشد

1- سیم کشی چک شود برد بررسی شود
کد خطا EE – مشکل مربوط است به فشار بالای غیر عادی
کد خطا EF – اشکال مربوط است به غیر عادی بودن دمای لوله تخلیه

 

ارور کولرگازی اسپیلت ایستاده کی جی

F1 –  خطای محافظ فازها می باشد – سوختگی محافظ – خرابی برد اصلی – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
F2 –  خطای مربوط به محافظ فازها است – سوختگی محافظ فازها – خرابی برد اصلی – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
F3 –  مشکل خطا از محافظ ولتاژ زیاد می باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
F5 –  خطای گرمای زیاد – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
F6 –  مشکل خطا از اورلد می باشد – سوختگی اورلد – خرابی برد اصلی – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
F7 –  خطای سنسور یونیت بیرونی می باشد – خرابی سنسور یونیت بیرونی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
F8 –  مشکل از محافظ ضد یخ زدگی می باشد
F9 –   خطاِی یخزدگی می باشد
F10 –  گرمایش الکترونیکی

ارور کولرگازی اسپیلت زد وال

F6 –  ایرادمربوط به موتور می باشد – سوختگی موتور – اتصال – خرابی مدار برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرِید
F7 –  مشکل از سنسور دمای یونیت داخلی کولر است – مقدار مقاومت سنسور دمای یونیت چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
F8 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت داخلی دستگاه است- خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور پایپ داخلی بررسی شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

F9 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت خارجی کولر می باشد – خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی بررسی شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
FF – 06 –  ایراد از موتور می باشد – سوختگی موتور – اتصال مقدار مقاومت چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
FF – 07 –  مشکل مربوط به سنسور دمای یونیت داخلی کولر می باشد – خرابی سنسور دمای یونیت مقدار اهم بررسی شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
FF – 08 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت داخلی دستگاه می باشد – خرابی سنسور پایپ داخلی دستگاه مقدار اهم چک شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
FF – 09 –  مشکل از سنسور پایپ یونیت خارجی کولر می باشد – خرابی سنسور پایپ خارجی دستگاه مقدار اهم چک شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

ارور کولرگازی پرتابل کین الکتریک مدل : T-1

E1 – خطای سنسور دمای محیط – خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E2 – خطای اشکال در سنسور پایپ اوپراتور – خرابی سنسور پایپ مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E3 – این خطا مربوط است به پمپ درین – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

ارور کولرگازی پرتابل کین مدل : F

F1 – این خطای سنسور دمای محیط می باشد – مقدار اهم سنسور دما چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
F2 – این خطای اشکال در سنسور پایپ اوپراتور است – مقدار مقاومت سنسور پایپ بررسی شود – ممکن می باشد خرابی از مدار برد الکترونیک باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
F3 – مشکل از خطای سنسور پایپ کندانسور می باشد – مقدار اهم سنسور کندانسور بررسی شود – ممکن است خرابی از مدار برد باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
F4 – اشکال این خطا در موتور فن یونیت داخلی می باشد – مقدار مقاومت موتورفن داخلی چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه می باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E0 – کارکرد نرمال می باشد
P2 – این خطا مربوط است به قطع کمپرسور در اثر گرمای بیش از حد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
P3 – جلوگیری از یخ زدگی

درمورد این مطلب بیشتر بدانید وبخوانید:

همه چیز درباره کولرهای گازی

ارور کولرگازی پرتابل کین مدل : G – floor stand

E1 – خطای سنسور دمای محیط – سنسور دمای محیط قطع است و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار مقاومت سنسور دمای محیط چک شود – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E2 – خطای سنسور کویل اوپراتور – سنسور کویل اوپراتور قطع است و یا اتصال کوتاه دارد
E3 – خطای سنسور کندانسور – سنسور کندانسور قطع می باشد و یا اتصال کوتاه دارد
E6 – خطای حفاظت از یونیت خارجی کندانسور
E8 – این خطا مربوط است به تجمع گرد و غبار
P4 – اشکال در دمای اوپراتور می باشد که ممکن است دما خیلی پایین و یا بالا باشد – برای این که به کمپرسور صدمه وارد نشود به صورت اتوماتیک خاموش می شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
P5 – اشکال در زیاد بودن بیش از حد دمای کندانسور می باشد – برای این که به کمپرسور صدمه وارد نشود به صورت اتوماتیک خاموش می شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
P9 – خطا مربوط به وضعیت حفاظت از یخ زدگی و یا سیستم کنترل کننده هوای گرم خاموش است – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

 

ارور کولرگازی اینورتر تی سی ال TCL

E0 – خطای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی – خرابی برد دستگاه – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
EC – اشکال در ارتباط یونیت خارجی دستگاه – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E1 – این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیطی – خرابی سنسور دما چک شود مقدار اهم سنسور بررسی شود- فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E2 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ داخلی – مقدار مقاومت سنسور پایپ چک شود – خرابی سنسور پایپ داخلی – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E3 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ خارجی دستگاه – مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی چک شود – خرابی سنسور پایپ خارجی – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E4 – اشکال در نرمال نبودن سیستم – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E5 – خطای مربوط است به اشتباه در عدم مطابقت یونیت داخلی و خارجی سیستم – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E6 – مشکل از فن داخلی می باشد – سوختگی فن داخلی مقدار اهم فن داخلی چک شود – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E7 – خطای سنسور بیرونی – مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی سنسور بیرونی – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E8 – مشکل از سنسور دمای خروجی یونیت بیرونی – خرابی سنسور یونیت – مقدار اهم سنسور دمای خروجی یونیت چک شود – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E9 – علت خطا مربوط است به عکس اختلالات ماژول
EF – خطای موتور فن خارجی DC MOTOR – سوختگی موتور فن خارجی مقدار اهم فن چک شود – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
EA – علت خطا از سنسور جریان می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود – سیم کشی بررسی شود و در آخر مشکل از برد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
EE – علت خطا از مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد
EP – این خطا مربوط است به سوئیچ دمای کمپرسور – خرابی سوئیچ دمای کمپرسور مقدار مقاومت بررسی شود – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
EU – اشکال در سنسور ولتاژ دستگاه می باشد – خرابی سنسور ولتاژ مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی برد اصلی – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
EH – اشکال از سنسور دما می باشد INTAKE – مقدار اهم سنسور دما چک شود – تعویض سنسور دما – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
P1 – اشکال خطا از کاهش و یا افزایش ولتاژ برق می باشد
P2 – اشکال این خطا بار اضافه در کمپرسور می باشد – دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید اگر با این کار بازهم ارور ظاهر شد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
P4 – علت خطا مربوط است به دمای تخلیه
P5 – این ارور از زیاد بودن سرمایش در حالت خنک کننده
P6 – مشکل خطا مربوط به زیاد بودن گرمایش در حالت خنک کننده
P7 – پیغام این خطا از بیش از حد گرم شدن دستگاه در حلت گرمایش است

در ادامه مقاله مربوط به ارور گولرگازی ها به بررسی ارور کولرگازی های تی سی ال خواهیم پرداخت با ویلاچک همراه باشید.

ارور کولرگازی اینورتر تی سی ال INVERTER

E0 – خطای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی – خرابی برد دستگاه – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
EC – اشکال در ارتباط یونیت خارجی دستگاه – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E1 – این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیطی – خرابی سنسور دما چک شود مقدار اهم سنسور بررسی شود- فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E2 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ داخلی – مقدار مقاومت سنسور پایپ چک شود – خرابی سنسور پایپ داخلی – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E3 – این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ خارجی دستگاه – مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی چک شود – خرابی سنسور پایپ خارجی – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E4 – اشکال در نرمال نبودن سیستم – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
E5 – خطای مربوط است به اشتباه در عدم مطابقت یونیت داخلی و خارجی سیستم – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

ارور کولرگازی ال جی اینورتر گلدیران

کد خطا CH01 – مشکل خطا از سنسور هوای داخل دستگاه می باشد سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 10 کیلو اهم باشد – تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد – بررسی سیم های مرتبط به سنسور – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید
کد خطا CH02 – اشکال خطا مربوط به سنسور لوله ورودی پنل داخلی دستگاه است سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت سنسور لوله ورودی چک شود اهم صحیح 5 کیلو می باشد – چک کردن سیم کشی – تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید
کد خطا CH06 – این ارور ایراد در سنسور لوله خروجی یونیت داخلی می باشد – بررسی مقدار اهم سنسور مقاومت سنسور در حال نرمال 5 کیلو اهم صحیح است – بررسی سیم های ارتباطی به سنسور – تعویض سنسور و در آخر اشکال از برد الکترونیک – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید
کد خطا CH12 – علت این خطا از سنسور لوله وسط یونیت داخلی می باشد – چک کردن اهم سنسور در حالت نرمال باید 5 کیلو اهم باشد – چک کردن وضعیت سیم های اتصال به سنسور – تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد الکترونیک – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید
کد خطا CH05 – پیغام خطا در یونیت داخلی نمایش داده می شود که مربوط به ارتباط بین واحد بیرونی و داخلی می باشد – بررسی ولتاژ ورودی دستگاه – چک کردن سیم های ارتباطی – ممکن است مشکل از برد واحد بیرونی و یا برد داخلی باشد – و در آخر خرابی مدار برد دستگاه – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید
کد خطا CH53 – پیغام خطا در یونیت بیرونی نمایش داده می شود – که مربوط به ارتباط بین واحد بیرونی و داخلی می باشد – بررسی ولتاژ ورودی دستگاه – چک کردن سیم های ارتباطی – ممکن است مشکل از برد واحد بیرونی و یا برد داخلی باشد – خرابی راکتور – و در آخر خرابی مدار برد دستگاه – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید
کد خطا CH09 – مشکل این ارور از برد آپشن می باشد – بررسی سیم های ارتباطی به برد آپشن و در آخر ایراد از مدار برد – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید
کد خطا CH10 – این خطا مربوط است به موتور فن داخلی – مقدار مقاومت فن بررسی شود – سیم های سوکت موتور فن چک شود و در آخر ایراد از برد PCB داخلی – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید
کد خطا CH21 – اشکال ارور از ولتاژ DC بالا – نادرست بودن عایق بندی کمپرسور – جریان بالا در یکی از فازها U – V – W و یا قفل شدن کمپرسور – مساعد نبودن جای یونیت خارجی – مقدار گاز را اندازه گیری نمایید – اندازه بیش از حد طول لوله – بررسی برد – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید
کد خطا CH22 – اشکال از جریان ورودی بیشتر از حد تعیین شده ولتاژ می باشد – خطای ولتاژ ورودی ولتاژ پایین – بررسی فن بیرونی – بررسی قسمتهای سنسور برد و در خاتمه خرابی مدار برد – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید
کد خطا CH23 – خطای ولتاژ ورودی پایین لینک DC ولتاژ کمتر از 140 – بررسی قسمتهای سنسور ولتاژ خط DC مدار برد و در آخر سوختگی قطعاتی در برد – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید
کد خطا CH26 – این خطا مربوط است به موقعیت کمپرسور – سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود – ممکن است فن بیرونی از کار افتاده باشد – چک کردن حسگر جریان فازی برد – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه IMP – آسیب دیدگی برد الکترونیک – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید
کد خطا CH27 – اشکال از خرابی جریان بالا در PSC شرایط اورلود – خرابی راکتور – موتور فن بیرونی بررسی شود – شرایط راکتور بررسی شود 10A/26.8mH – سوختگی قطعاتی روی برد دستگاه PSC – آسیب دیدگی مدار برد الکترونیک – برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید
کد خطا CH29 – این خطا مربوط است به جریان زیاد کمپرسور سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود شدن – از قفل نبودن فن بیرونی اطمینان حاصل نمایید – قطعاتی روی مدار برد قسمت جریان حسگر فازی سوخته است – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا CH32 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله دهش خرابی سنسور دهش کمپرسور اینورتر مقدار مقاومت 200 کیلو اهم – نشتی مبرد – حالت اورلود – بررسی فن بیرونی – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد
کد خطا CH40 – مشکل از به وجود آمدن خرابی سنسور CT باز و یا اتصالی می باشد مقدار مقاومت سنسور بررسی شود – تعویض سنسور – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد
کد خطا GH41 – اشکال از خطای سنسور لوله دهش کمپرسور باز و یا اتصال دارد – مقدار اهم سنسور 200 کیلو اهم صحیح می باشد – خرابی سنسور لوله دهش کمپرسور و تعویض آن – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد
کد خطا CH44 – خطای سنسور هوای بیرونی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم صحیح می باشد – معیوب بودن سنسور هوای بیرونی کندانسور دستگاه و تعویض آن – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد
کد خطا CH45 – این خطا مربوط می شود به سنسور لوله میانی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد – مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم صحیح می باشد – معیوب بودن سنسور لوله میانی کندانسور دستگاه و تعویض آن – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد
کد خطا CH46 – علت این خطا از سنسور لوله مکش می باشد اتصال باز و یا اتصال کوتاه – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود – بررسی مقدار اهم سنسور 10 کیلو صحیح می باشد – تعویض سنسور – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد
کد خطا CH65 – پیغام ارور مربوط به سنسور هیت سینگ می باشد سنسور اتصال کوتاه و یا اتصال باز – بررسی سیم کشی مرتبط به سنسور – بررسی مقدار اهم سنسور 10 کیلو صحیح می باشد – تعویض سنسور – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد
کد خطا CH60 – اشکال از خرابی ایپیرام  EEPROM مدار برد الکترونیک بیرونی دستگاه می باشد – اتصال نادرست و یا سوختگی ایپیرام – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا CH61 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد سنسور لوله کندانسور حالت اورلود – ممکن است خرابی از فن بیرونی باشد – کثیفی کویل کندانسور – خرابی EEV و یا سوکت آن و وقعیت قرار گیری آن – خرابی سنسور لوله کندانسور مقدار مقاومت سنسور چک شود – خرابی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا CH62 – این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد هیت سینک برد بیرونی حالت اورلود – اتصال نادرست هیت سینک – ممکن است خرابی از فن بیرونی باشد – خرابی مدار برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا CH67 – این خطا مربوط است به موتور فن BLDC بیرونی – سوختگی موتور فن بیرونی مقدار مقاومت موتور فن بررسی شود – اتصال پایه های سوکت مورد بررسی قرار گیرد – خرابی مدار برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

در ادامه مقاله کد ارور کولرگازی با ما همراه باشید.

ارور کولرگازی ال جی اینورتر گلدیران

کد خطا 1 – خطای سنسور هوای داخل دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 10 کیلو اهم باشد رنگ کانکتور سفید – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 2 – اشکال در سنسور لوله ورودی پنل داخلی باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت سنسور لوله ورودی چک شود اهم صحیح 5 کیلو می باشد رنگ کانکتور سفید – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 5 – این خطا اشکال در ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد – کابل شیلد و ارت نویز چک شود – خرابی برد الکترونیک – خرابی راکتور – ولتاژ ورودی نامناسب می باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 6 – مشکل از سنسور لوله خروجی دستگاه داخلی است باز و یا اتصال کوتاه شده است  – مقدار مقاومت سنسور چک شود اهم صحیح می بایست 5 کیلو اهم باشد رنگ کانکتور قرمز – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 9 – اشکال در ایپیرام دستگاه داخلی می باشد  – خرابی برد الکترونیک آپشن داخلی اتصال نادرست – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 10 – این خطا مربوط است به موتور فن داخلی – مقدار مقاومت فن بررسی شود – خرابی برد الکترونیک – سیم های سوکت موتور فن چک شود – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 12 – خطای سنسور لوله میانی اوپراتور دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است – مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 5 کیلو اهم باشد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 21 – مشکل در ولتاژ DC بالای برد الکترونیک می باشد – خرابی قفل شدن کمپرسور – خرابی برد – اتصال نادرست فازها U – V – W – شرایط اورلود در دستگاه وجود دارد – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 22 – اشکال از جریان ورودی بیشتر از حد تعیین شده ولتاژ می باشد – خطای ولتاژ ورودی ولتاژ پایین – خرابی اورلود – خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 23 – خطای ولتاژ ورودی پایین لینک DC – خرابی برد الکترونیک سوختگی قطعه ای در مدار برد اصلی – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 26 – این خطا مربوط است به موقعیت کمپرسور – سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه IMP – آسیب دیدگی برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
کد خطا 27 – اشکال از خرابی PSC شرایط اورلود – خرابی راکتور – سوختگی قطعاتی روی برد دستگاه PSC – آسیب دیدگی مدار برد الکترونیک – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد
کد خطا 29 – این خطا مربوط است به جریان زیاد کمپرسور سوختگی و قفل شدن کمپرسور – حالت اورلود شدن – سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر – آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز – فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

پایان مقاله ارور کولرگازی های  رایج در بازار
خب عزیزان همراه ویلا چکی امیدوارم این مقاله مفیدفایده واقع شده باشد .

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp