توافق نامه همکاری با ویلاچک

ماده 1:
موضوع توافق نامه:
این توافق نامه حسب ماده 10قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران فیمابین طرفین به شرح مواد مندرج دراین توافق نامه و تحت قوانین ناظرکشوروقوانین ومقررات داخلی ویلاچک مندرج برروی وب سایت ویلاچک جهت همکاری در راستای ارائه خدمات فنی تعمیراتی و ساختمانی میان طرف این توافق نامه مورد توافق و امًضاء واقع میگردد و برای طرفین لازم الاجراست.

ماده ۲-طرفین توافق نامه:

آقایخانم………………..فرزند…………..باکدملی………………………متولد………بانشانی……………………………………………………….وکدپستی…………………وضعیت مالکیت/استیجاری………..وتلفن ثابت………….وتلفن همراه…………..با وضعیت تاهل………بعنوان نیروی فنی خدماتی آماده به همکاری در رشته ……………. که پس از این طرف اول نامیده میشود از یک سو و سیستم خدمات رسانی فنی تعمیراتی ساختمانی آنلاین ویلاچک با شماره ثبت ۱۹۴۷(طبق مشخصات ثبتی در سازمان ثبت شرکتها و مالکیت معنوی) به نشانی دفتر مرکزی :تهران‌-ولنجک خیابان ۱۶ برج پرواز واحد ۵۴ به شماره تماس۰۲۱۲۲۴۲۰۲۰۶ و شماره روابط عمومی٠٩١١٩٣٩٣٩٣٠با دفاتر نمايندگی در شهرستان ایزد شهر -نور و بهشهر بعنوان طرف دوم توافق نامه تحت شروط مندرج دراین توافق نامه وقوانین ومقررات ویلاچک مورد توافق و تعهد طرفین قرار گرفت .
ماده 2:مورد همکاری:
طرف اول توافق نامه طبق اعلام و اقرار در این توافق نامه در رشته خدمات فنی و ساختمانی……………… دارای مهارت کافی و حرفه ای بوده وآمادگی خود را جهت همکاری و ارائه خدمات درراستای حرفه ذکر شده و تحت شروط این توافق نامه را اعلام و اقرار می نماید.
تبصره: یک برگ با عنوان مشخصات هویتی و حرفه ای طرف اول توافق نامه توسط ایشان تکمیل گردیده و به عنوان پیوست این توافق نامه وجزء لاینفک آن محسوب میگردد.بدیهیست مسئولیت کامل صحت مندرجات در این برگه موردپذیرش تائیدو گواهی طرف اول می باشد و مسئولیت هرگونه مندرجات خلاف واقع درآن مستقیما متوجه شخص گواهی کننده میباشد.همچنین مندرجات این برگه در حکم شناسنامه هویتی و حرفه ای ایشان وبعنوان متمم و سند ناظربر این توافق نامه بوده و ملاک تعیین سطح حرفه ای طرف اول قرارخواهد گرفت.
ماده ۳-شیوه و مدت همکاری:
ارجاع درخواست های خدماتی و فنی مشتریان ویلاچک که به تشخیص طرف دوم در صلاحیت طرف اول( براساس ملاک های رتبه بندی طرف اول در وبسایت ویلاچک) می باشد واز طریق تماس تلفنی واعلام به طرف اول جهت مراجعه به محل ارائه خدمات که توسط مشتری اعلام میگردد ،بعنوان شیوه ارجاع تعیین میگردد.
مدت همکاری توسط طرف دوم با طرف اول بسته به سطح مهارت – نظم وانضباط – رعایت اصول اخلاقی – انصاف ومیزان رضایت مشتریان و خوش حسابی در پرداخت حقوق ویلا چک میتواند از یک مورد همکاری تا میزان و مدت نامحدود جهت همکاری فی مابین تعیین گردد.

بدیهیست نظارت بر عملکرد طرف اول بصورت مستمر توسط ویلاچک انجام خواهد گرفت و درصورت عدم پایبندی طرف اول به قوانین داخلی ویلاچک و هرگونه اقدامی که براساس عرف اخلاق واصول حرفه ای وسایر قوائد همکاری متقابل و قوانین کشور باشد!تخلف محسوب می گردد!و ویلاچک بدون نیاز به ارائه هرگونه توضیحی میتواند نسبت به قطع همکاری یکطرفه اقدام نماید و طرف اول ازین حیث حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مینماید.وبسته به تخلف صورت گرفته میتواند از طرف اول توضیحات لازم را مطالیه نماید.

ماده ۴-تعهدات طرفین:

طرف دوم متعهد است که درصورت احراز شرایط حرفه ای توسط طرف اول و براساس رتبه بندی و سوابق همکاری فیمابین خدمات درخواست شده توسط مشتریان را به طرف اول ارجاع نماید و برروند اجرای صحیح خدمت نظارت داشته باشد.
طرف اول متعهد به رعایت کلیه اصول حرفه ای واخلاقی ونرخ های مصوب مربوط به خدمات طبق فهرست بهای سال ارائه خدمات وبا اعلام به مشتری بصورت توافقی وجلب رضایت مشتری همچنین رعایت قوانین و مقررات صنف خدمات ساختمانی و قوانین و مقررات داخلی ویلاچک و همچنین قوانین جاری در کشور را رعایت نموده و مسئولیت قانونی کامل عملکرد خود را بپذیرد و به آن عمل نماید.
تبصره:طرف دوم بدلیل نوسانات نرخ ها در کشور نرخی را به عنوان نرخ مصوب تعیین نمی نماید.و این امررا به طرف اول واگذار و منوط به توافق فیمابین طرف اول و مشتری مینماید.بدیهیست جلب رضایت مشتری در قبال نرخ اعلام شده توسط طرف اول در تعهد ایشان میباشد.درصورت اعتراض مشتری به نرخ اعلام شده توسط طرف اول ملاک نرخ خدمات براساس تعرفه های مندرج درفهرست بهای سال ارائه خدمت و تعرفه های مصوب صنفی خواهد بود.

لطفا بخوانید
مقابله با پشه ها در ویلاها و ساختمان،معرفی انواع پشه ها،نکات حفاظتی در مقابل گزیدگی پشه،دور کردن پشه ها ریشه کن کردن پشه ها

.همچنین طرف اول متعهد میگردد جهت هرگونه ارجاع کار حسب اعلام توسط ویلاچک نرخ حداقل خدمت مورد نظر را جهت اعلام به مشتری توسط ویلاچک اعلام نماید ودرصورتیکه بدلیل افزایش حجم خدمات پس بررسی و معاینه محل نرخ خدمات مشمول افزایش گردد طرف اول ملزم به اعلام میزان افزایش نرخ خدمت با دلایل موجه به مشتری و ویلاچک میباشد همچنین لازم است پیش از شروع بکارتوافق لازم درمورد نرخ خدمات را با مشتری انجام دهد و سپس شروع به کار نماید.
طرف اول متعهد است با رعایت نظم و انضباط اخلاقی ورعایت وقت شناسی ومقررات داخلی ویلاچک بموقع برسرکار ارجاع شده حاضر شده و همزمان با اتمام ماموریت با ارسال پیامک به شماره ویلاچک و اعلام زمان اتمام ماموریت و مبلغ نهائی حق الزحمه خود را به ویلاچک اعلام نماید.بدیهیست مهمترین ملاک ویلاچک حسن سوابق همکاری فی مابین میباشد و اصلی ترین فاکتور میزان هرچه بیشتر ارجاع کاربه طرف اول میباشد.
ویلاچک این اختیارو حق را برای خود قائل است که از تعلیق همکاری تا ارجاع صددرصدی درخواست های مشتریان در محدوده خدماتی طرف اول را به ایشان ارجاع دهد.این حق بر اساس رعایت اصول و مقررات حرفه ای و داخلی و به جهت حفظ اعتبار طرف دوم طرح و مورد توافق وتائید طرف اول قرار میگیرد.
همکاری طرفین رابطه استخدام و مستخدمی را نداشته و بصورت آزادکاری بود لذا مشمول قوانین اداره کارو اموراجتماعی و بیمه تامین اجتماعی و حوادث و مسئولیت نخواهد شد و طرف اول میتواند بصورت پاره وقت یا تمام وقت بدون تعیین ساعت کاری اقدام به همکاری با طرف اول نماید.ودر پذیرش و عدم پذیرش کارارجاعی نیز مختار است
لازم بذکراست درصورت عدم پذیرش کارارجاعی برای سه مرتبه متوالی بدون اعلام قبلی یا ذکر عذرموجه طرف دوم میتواند در ادامه همکاری با اطراف اول امتناع یا تجدید نظر نماید.
کلیه اطلاعات و اسناد ارائه شده توسط طرف اول به طرف دوم بصورت امانت و درطبقه بندی محرمانه محفوظ خواهد بود مگر در شرایط درخواست مقامات انتظامی و قضائی
طرف دوم به عنوان پل ارتباط دهنده مابین مشتری و طرف اول بوده ودرصدی توافقی از مبلغ دستمزد طرف اول را که در هنگام ارجاع کار با ایشان توافق مینمایند را پس از وصول دستمزد توسط طرف اول از ایشان دریافت خواهد نمود. این میزان درصد از مبلغ دستمزد میبایست پس قبول کار توسط طرف اول به شماره همراه ۰۹۳۳۵۵۵۸۰۸۲ پیامک گردد تا بعنوان سند تایید شده توسط طرف اول ملاک پرداخت حق العمل ویلاچک ثبت گردد.

هرگونه مسئولیتی بیش از این برعهده طرف اول ومشتری در حیطه وظایف ومسئولیت های قانونی ایشان میباشد و در زمان بروز مشکلات و اختلافات میتواندطرف دوم میتواند در صورت تمایل صرفا به عنوان حکم منتخب طرفین اقدام نماید و درصورت عدم حل و فصل اختلافات هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت . و اختلافات فی مابین طرف اول و مشتری از طریق مراجع قانونی قابل طرح خواهد بود.

طرف اول متعهد میگردد در پایان خدمت ارائه شده به مشنری کار را به ایشان تحویل داده و گواهی صحت و رضایت از ایشان دریافت کند در غیراینصورت در صورت شکایت مشتری پس از اتمام خدملت شخصا میبایست پاسخگو باشد.

درصورتیکه به هردلیلی که ناشی از بی احتیاطی قصور یا عدم تبحر طرف اول باشد وخساراتی به اموال ووسایل مشتری وارگردد.طرف اول شخصا متهد و موظف به جبران و یا جلب رضایت کامل مشتری میباشد و مسئولیتی متوجه ویلاچک نخواهد بود.
در قبال حوادث و آسیب های بدنی وجانی که ممکن است درحین انجام ماموریت یا خدمت اتفاق بیوفتد ویلاچک هیچ گونه مسئولیت جبرانی و قانونی نخواهد داشت و موکدا ضمن این توافق نامه به طرف اول توصیه مینماید تا نسبت به انجام بیمه های مربوط به مسئولیت مدنی وحوادث و سایر پوشش های بیمه ای لازم و متناسب با میزان ریسک پذیری مالی و حوادث و…حرفه خود اقدام نماید.

ویلاچک ضمن تاکید بر این مهم و سلب مسئولیتهای قانونی خود میتواند درصورت تمایل طرف اول ایشان را به شرکتهای بیمه معرفی نموده و در رابطه با حق بیمه مربوطه نسبت به اقساطی نمودن حق بیمه برای طرف اول با ایشان مساعدت نماید.
طرف دوم براساس ملاکهای معین شده و قوانین و مقررات داخلی خود یکهفته پس از امضای توافق نامه و تکمیل مدارک نمره ای را به عنوان رتبه طرف اول به ایشان اعلام خواهد نمود و رتبه ایشان را نیز پس از یکماه و انجام اولین خدمات و پس از آن بصورت ماهیانه به ایشان اعلام خواهد نمود لازم بذکر است این نمره بصورت مستقیم در میزان و تعداد ارجاعات کاری و ارجاع کارهای سطح بالاتر دخیل ومرتبط میباشد وحائزین رتبه های برتر میتوانند بعنوان متخصص برتر جهت انجام برترین و بالاترین میزان درخواستهای مشتریان به محل انجام خدمت اعزام گردند.

لطفا بخوانید
لکه های خطرناک و راه مقابله و ازبین بردن لکه های روی دیوارها و سقف

شایان ذکر است ویلا چک متعهد میگردد اسامی متخصصین برتر را در پایان هرماه برروی رسانه های خود اعلام نماید.

ماده ۵-قطع همکاری:
قطع همکاری فی مابین طرفین بر اساس موارد ذیل میتواند صورت بپذیرد.
توسط طرف اول طبق درخواست کتبی و اعلان قبلی و پس تسویه نمودن کلیه حسابهای فی مابین میتواند از ادامه همکاری انصراف دهد.

لازم بذکر است برگه سفته ارائه شده توسط طرف اول پس از گذشت یکماه دوره احتیاط به ایشان عودت داده خواهد شد.و درصورت وجود بدهی هایی که توسط طرف اول میبایست تسویه میگردیده است و اقدام نشده باشد طرف دوم حسب مورد و بمیزان مبلغ مشخصی که به اطلاع طرف اول خواهد رسید امکان استفاده از سفته را دارد و باقی مانده آن نیز در قالب سفته به ایشان عودت میشود.

طرف دوم نیز حسب نحوه ارائه خدمات و هرگونه تخطی وعدم رعایت موازین به تشخیص خود بدون نیاز به اداء هرگونه توضیح میتواند بصورت یکجانبه اقدام به قطع همکاری نماید.
ماده ۶-حل اختلافات:
درصورت ایجاد اختلاف فی مابین طرفین بدوا از طریق مذاکره فی مابین در حل کدخدامنشانه موضوع تلاش خواهد شد. درصورت عدم توافق هریک از طرفین میتوانند جهت اثبات حقانیت خود به مراجع قضائی مراجعه و رای محاکم ملاک عمل خواهد بود.

ماده ٧-اسناد و مدارک قرارداد:

الف اسناد و اوراق الزامی:
اسناد و مدارک جهت اراٍئه توسط طرف اول به طرف دوم جهت درج در سوابق و پرونده حرفه ای طرف اول

 • کپی برابراصل شناسنامه
 • کپی برابراصل کارت ملی
 • گواهی امضاء با شناسه تصدیق از دفترخانه
 • کپی اجاره نامه معتبر و بنام متقاضی برای مستاجرین
 • ارایه فیش برق وتلفن بنام متقاضی به همراه کپی صفحه اول و صفحه نقل و انتقال سند مالکیت یا کپی از روی سند مالکیت تک برگ برای مالکین
 • تاییدیه کدپستی برای اجاره نامه یا محل سکونت
 • تکمیل برگه مشخصات و صلاحیت فنی و حرفه ای
 • یک برگه سفته بمبلغ 100000000ریال به عنوان تعهد حسن انجام کار

ب-سایر مدارک اختیاری::(امتياز آور)

 • کپی بیمه نامه مسئولیت و حوادث و…
 • معرفی نامه با امضا و مهر دو واحدصنفی از اصناف معتبر.
 • مدرک فنی یا تحصیلی مرتبط.
 • سوابق کاری مرتبط یا بیمه تامین اجتماعی.
 • گواهی عدم سوءپیشینه.
 • گواهی عدم‌اعتیاد.
 • مدرک فنی یا تحصیلی
 • سوابق کاری مرتبط یا بیمه تامین اجتماعی.

*گواهی امضا ارائه شده با مشخصات پیوست به شماره ……….و تاریخ…………..و رمزمصدق ارائه شده توسط طرف اول و مطابقت با امضا قراردادجاری به منزله گواهی رسمی امضا طرف اول توافق نامه در ذیل کلیه اوراق این توافق نامه میباشد.

همچنین یک برگه سفته به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰تومان ده میلیون تومان با شماره …………………….و مشخصات……………………..به عنوان ضمانت حسن انجام‌کار و تعهدات از طرف اول دریافت گردید.و درصورت قطع همکاری فی مابین و پس تسویه حسابهای فی مابین به طرف اول عودت خواهد شد

این توافق نامه در ۷ ماده و مفادوتبصره های ذیل آن و یک پیوست با عنوان شناسنامه هویتی بعنوان متمم توافق نامه جاری و جزلاینفک آن جمعا در ۴صفحه و در ۲ نسخه فی مابین طرفین مورد تراضی و توافق قرارگرفت و با امضای ذیل کلیه صفحات هردو نسخه حکم نسخه واحد را خواهند داشت .

نام و نام خانوادگی طرف اول…………………………………

تاریخ…………………………….

امضاء و اثرانگشت………………………

 

طرف دوم ویلا چک

تاریخ……………………….

مهر و امضاء………………………………

 

 

لازم به ذکر است بالاترین میزان امتیاز رتبه بندی به افرادیکه نسبت به ارائه کلیه مدارک فوق اقدام نمایند تعلق خواهد گرفت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp