قوانین و مقررات ویلا چک

این‌ قوانین و مقررات تابعی از قوانین و مقررات جاری کشور جمهوری اسلامی ایران میباشد .محدوده شمول این قوانین و مقررات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و کاربران و کلیه اشخاصی است که به نحوی در ارتباط و مراودات با سیستم ویلا چک میباشند کلیه کاربران متخصصین ،مشتریان شرکت ها و اصناف که نحوی از انحا در ارتباط مستقیم یا با واسطه با ویلا چک میباشند.رعایت مفاد این قوانین جهت ایجاد مراودات فی مابین کاربران و اشخاص فوق الذکر الزامی و با هدف پیشگیری از ایجاد مشکلات و اختلافات فی مابین اشخاص میباشد و لازم الاجراست و بعنوان سند راهبردی در حل مسایل و بررسی و تحلیل روابط و اختلافات میباشد این قوانین و مقررات برای کلیه کاربران ویلا چک لازم الاجراست و عضویت در سیستم بعنوان کار بمنزله مطالعه و قبول مفاد این قوانین و مقررات محسوب میگردد.

پیشتر از همکاری کلیه عزیزان و کاربران ویلا چک در رعایت مفاد این مقررات به عنوان راهکار پیشگیرانه از ایجاد مشکلات و معضلات دشوار کمال امتنان و سپاس را داریم .

ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱- مشتری: افرادی که در اپلیکیشن و یا وب سایت و یا از طریق تماس با ویلا چک اعلام نیاز به خدمات کرده اند.

۲-۱- متخصصین: افرادی که به ویلا چک ضمن اقرار به تبحر فنی برای انجام خدمات اعلام آمادگی کرده اند.

۳-۱- کاربر: شخصی است که با فناوری ارتباطی ،وب سایت یا سایر روشهای ارتباطی به ویلا چک متصل و قصد استفاده از خدمات ویلا چک را بصورت بالقوه و یا بالفعل رادارد . مشتری یامشتریان متخصص یا متخصصین و افرادی که از سرویس های ویلا چک نظیر وب سایت و بخشهای مختلف آن خواه با نیت مطالعه و یا کسب اطلاعات و یا بررسی قسمتهای مختلف سایت و امکانات ویلاچک با هر نیت و هدفی بعنوان کاربر یا کاربران محسوب میگردند.

۴-۱- مشتری:به کاربرانی که از روشهای مختلف ارتباطی از ویلا چک درخواست خدمات نموده اند.

۵-۱- شرکت: ارائه دهندۀ خدمات ویلا چک.

۶-۱- ویلاچک : سیستمی که با توجه به امکانات و تخصص و روابط خود بعنوان پل ارتباطی یا واسط بین کاربران خدمات مورد درخواست مشتریان را به کاربران متخصص و عضو که اعلام و اقرار به آمادگی و تبحر و تخصص نموده اند ارائه می‌دهد.
*در سیستم ویلا چک کاربران متخصص ومشتریان برحسب میزان فعالیت در سیستم ،میزان رضایتمندی کاربران و ویلا چک از نحوه عملکرد براساس مقررات داخلی ویلاچک همواره مورد بررسی قرار گرفته و برای کاربران سطوح مختلفی از اعتبار تعریف میشود و برحسب اعتبار تخصیص داده شده و با توجه به صلاحدید و شرایط ویلاچک ارجحیت ها و امتیازاتی (غیر نقدی) به آنان اعطا میگردد.

۷-۱- حساب کاربری: حسابی است که کاربران برای استفاده از سرویس ویلاچک در نرم‌افزار ،وب سایت و یا از طریق درخواست تلفنی ایجاد کرده‌اند.ملاک ویلا چک در شرایط لزوم مالک شماره خطی که از طریق آن ثبت درخواست خدمات شده است بعنوان مسول و متعهد رعایت مقررات جاری محسوب میگردد.

۸-۱- اعتبار: امتیازی است (غیر نقدی قابل تبدیل به خدمات و یا تخفیف خدمات) که بنا بر میزان درخواست های خدمات یا معرفی مشتریان جدید در پروفایل مشتریان درج میگردد. و این اعتبار جهت متخصصین بسته به میزان تبحر و تجربه و رضایتمندی مشتریان و تعهد و رعایت مقررات جاری مبتواند منجر به ارجاع بیشتر و ترفیع به عنوان سرگروه متخصصین گردد .نحوه کسب اعتبار اولیه توسط متخصصین در بخش اخبار و اطلاعات وب سایت ویلا چک به تفصیل بیان شده است این جذب و کسب اعتبار مشمول شرکتهای برگزیده جهت همکاری نیز میگردد که در بخش اخبار و اطلاعات وب سایت به آن به شکلی کامل اشاره شده است .

۹-۱- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران (مشتری ها) در اختیار ویلاچک قرار داده می‌شود مانند شماره تماس، اقامتگاه، پست الکترونیکی و غیره. که تحت شرایط امنیتی ویژه نزد ویلا چک محفوظ است.

ماده ۲ – استفاده از خدمات ویلاچک

۱-۲- متخصصین متعهد می‌شوند در حین ارائه خدمات ویلا چک از استعمال دخانیات و هرگونه فعالیت نامتعارف که موجب آزردگی مشتری شود امتناع کنند.در صورت ابراز نارضایتی مشتری در اعتبار متخصص انعکاس منفی و متناسب درج میگردد.

۲-۲- با استفاده از سرویس ویلاچک کاربر و مشتری و متخثصین می‌پذیرند که از ویلاچک برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند. کاربر حق ندارد اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست همراه داشته باشد.

۳-۲- کاربرومشتری متعهدند ، در صورت داشتن هرگونه تقاضای نامتعارف و هر گونه حیوانات در منزل، (موکدا در صورت درخواست ارایه خدمات توسط بانوان )موضوع را قبل از توافق بر انجام کار به متخصص ویلاچک اعلام کند در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست خدمت و عزیمت متخصصین ویلاچک به نقطه مبدا، مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) سفر بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده (حق ایاب و ذهاب و کنسلی طبق عرف معقول و براساس توافق )برعهدۀ مشتری است.

۴-۲- کاربرو مشتری متعهد می‌شود هیچ‌گاه از سرویس خدمات ویلاچک به صورتی که به ویلاچک یا شرکای آن صدمه‌ای وارد گردد استفاده نکند. در اینصورت بمیزان لطمات و خسارات وارده ملزم به جبران میباشد.

۵-۲- کاربر می‌پذیرد که ویلاچک ممکن است از ارسالSMS پیامک و یا شبکه های اجتماعی به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربر می‌تواند درخواست کند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرد که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از سرویس با مشکل مواجه شود.

۶-۲- ویلاچک ممکن است کدهایی به منظور هدیه و به عنوان اعتبار به کاربر ارائه کند که این اعتبار درصدی از هزینه خدمات را کاسته یا درصدی از هزینه خدمات پس از آن به کاربر تخفیف داده شود اما این اعتبار قابل تبدیل به وجه نقد یا قابل خرید و فروش نیست مگر با اعلام ویلاچک.

۷-۲- کاربر می‌پذیرد که اجازۀ انتقال یا فروش اعتبار خود را به افراد دیگر ندارد. مگر با موافقت کتبی مشتری و موافقت ویلاچک. همچنین کاربر مجاز نیست این اعتبار را به صورت خودسرانه بفروش برساند.مگر اینکه ویلاچک رسماَ این اجازه را به آنها داده باشد.

۸-۲- کاربر می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که ویلاچک در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از سرویس ویلا چک قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.

۹-۲- کاربر می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه خدمات به آنها داده می‌شود ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که سرویس ویلاچک برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربران دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند. ویا برای کدهای تخفیف تاریخ انقضا معین نماید.

۱۰-۲- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها در سمت کاربر برای استفاده از سرویس ویلاچک به عهدۀ کاربر است.

۱۱-۲- کاربر مشتری متعهد می شود که زمان حضور و جنسیت متخصصین ویلاچک مورد نظر را از قبل اعلام کند تا سرویس ویلاچک بتواند با برنامه ریزی و طبق درخواست مشتری متخصص ویلاچک را به محل اعزام کند.

۱۲-۲- کاربر متعهد می‌شود پس از اتمام خدمات از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجه استفاده از سرویس ویلاچک، از مشتریان یا متخصصین ویلاچک کسب کرده است هیچ‌گونه استفاده‌ای نکند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات مشتریان یا متخصصین در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین ویلاچک خواهد بود. همچنین کاربر متعهد می‌شود در طول انجام خدمت، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مشتریان یا متخصصین در سرویس ویلاچک ارائه شده است استفاده کند. استفادۀ کاربر از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.اما ویلا چک درصورت رضایت مشتری از عملکرد متخصص خاصی ،میتواند برای سرویسهای بعدی نیز آن فرد را به درخواست مشتری اعزام‌نماید.

۱۳-۲- با استفاده از سرویس ویلاچک کاربر می‌پذیرد که در حین انجام خدمت، سرویس ویلاچک را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالاهای شخصی خود قرار ندهد و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات شخصی و یا محصولات متعلق به دیگران خودداری کند.در غیر اینصورت ویلاچک میتواند از ادامه روابط امتناع ورزد.

۱۴-۲-مشتری متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در هنگام استفاده از سرویس ویلاچک می باشد.

۱۵-۲- کاربر و مشتری می‌پذیرد که متن حریم شخصی ویلاچک را مطالعه کرده است و بندهای ان مورد قبول وی می باشد. و ثبت هر درخواست خدمات بمنزله مطالعه و قبول کلیه مقررات ویلاچک تلقی میگردد.

۱۶-۲- کاربرومشتری می‌پذیرد که سرویس ویلا چک صرفا خدمات نظافت نیست بلکه تنها یک سیستم ارتباط دهنده است که ارتباط بین مشتریان و متخصصین را جهت توافق بر انجام یک خدمت فراهم می‌کند. در سرویس ویلاچک متخصص مختار است یک درخواست خدمت را بپذیرد یا رد کند، همچنین مشتری مختار است پس از ارسال درخواست خدمت، مشخص شدن متخصص و قبل از آغاز عزیمت متخصص به نقطه مبداء، خدمت را لغو کند یا خیر. لذا هر خدمتی که مشتری با متخصص انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل بین متخصص و مشتری در نظر گرفته شود.همچنین مشتری در صورت نیاز مختار است تا پیش از اعزام‌متخصص مبلغی را بعنوان مبلغ پیش فرض خدمات با متخصص توافق نماید.

۱۷-۲- خدمات ویلاچک ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت خدمت نت کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربر می‌پذیرد که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و ویلاچک مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد. اما درصورت عدم رضایت مشتری میتواند ضمن معرفی آن واحد به مشتری ارتباط همکاری خود را بصورت یکجانبه قطع نماید.

۱۸-۲- کاربر مشتری می پذیرد که اسناد، مدارک و اشیای مهم و گرانبهای خود اعم از طلا، ارز، جواهرات و سایر اشیای قیمتی خود را بدون مواظبت در معرض متخصص ویلاچک قرار ندهد و بر نگهداری آنها نظارت داشته باشد. همچنین قبل از خروج متخصص تمامی لوازم منزل خود را کنترل نموده و هرگونه کاستی احتمالی را قبل از ترک متخصص اطلاع دهد.

۱۹-۲- متخصص ویلاچک بدیهی است که می پذیرد در حفظ و نگهداری تمامی اشیای منزل مشتری نهایت تلاش خود را بکند و در صورت هرگونه آسیب باید خود جوابگوی مشتری باشد.
ویلاچک به کلیه متخصصین خود پیشنهاد مینماید تا قبل از شروع همکاری کلیه خدمات خود را تحت پوشش بیمه مسیولیت قرار دهند تا درصورت ایجاد مشکل و خسارت متحمل جبران خسارات وارده به مشتری نگردند.

۲۰-۲- کاربران پذیرفته اند که ویلاچک به عنوان یک پل واسط عمل کرده و دو طرف را به هم معرفی و مرتبط می نماید. مسئولیت هرگونه آسیب به اموال طرفین بر عهده فرد خاطی بوده و طرفین می توانند در مراجع ذی صلاح حقوقی و قضایی علیه یکدیگر اقامه دعوی نمایند.

ماده ۳ – حساب کاربری

۱-۳- کاربر با ثبت نام در سرویس ویلاچک می‌پذیرد که قوانین و مقررات ویلاچک را به صورت کامل مطالعه کرده و پذیرفته است. این قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند، استفادۀ مستمر کاربران از خدمات ویلاچک به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

۲-۳- برای استفاده از خدمات ویلاچک لازم است که هر کاربر یک حساب کاربری درنرم افزار خدمت نت بسازد. تنها افرادی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در ویلاچک کنند. برای استفاده از خدمات ویلاچک کاربر باید نام، نام خانوادگی، آدرس و شماره همراه خود و زمان و تاریخ درخواست خدمت را در نرم‌افزار ویلاچک ثبت کند.

۳-۳- کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در سرویس ویلاچک وارد کند.

۴-۳- هر فرد تنها می‌تواند یک حساب کاربری سیار و قابل استفاده در چند مکان را به عنوان مشتری در ویلاچک داشته باشد.حسابهای کاربری براساس شماره موبایل ایجاد میگردد و مالک خط قانونا بعنوان مشتری مشمول مقررات جاری خواهد بود.

۵-۳- مسئولیت هرگونه فعالیت‌ی که از طریق حساب کاربری اشخاص در ویلاچک یا سایر خدمات مربوط به ویلاچک انجام می‌شود به عهدۀ کاربرمشتری و متخصص است.

۶-۳- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر است. در صورت مفقود یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ کاربر خواهد بود.

۷-۳- کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند. اما میتواند با مسیولیت خود از طریق حساب کاربری خود برای دیگران‌درخواست خدمات نماید.

۸-۳- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از سرویس، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود ویا معلق کرده و از ارائۀ سرویس به کاربر خودداری کند.

‌ماده ۴ – هزینه‌ها و پرداخت

۱-۴- کاربر می پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که کاربر به خدمات ویلاچک می‌پردازد وجود ندارد .

۲-۴- کاربر می‌پذیرد هزینۀ سرویس از قبل از طرف خدمت نت مشخص نمی‌شود و لازمست پس از معرفی متخصص درباره هزینه حدودی با وی به توافق اولیه برسد همچنین متخصص حق ندارد هزینه ای خارج از عرف یا مبالغ اضافه تر از تعرفه معمول خدمات و مبلغ توافقی و یا بعنوان انعام یا هرگونه عنوان دیگری از مشتری دریافت نماید درصورتیکه هزینه خدمات بیش از مبلغ توافق طرفین گردید و درصورتیکه مشتری رضایت نداشت میتواند ضمن برقراری تماس با واحد پشتیبانی مشکل خود را اعلام و درخواست رسیدگی نماید اما درصورت پرداخت و تسویه و پس از استفاده از آن مشتری نمیتواند اعتراضی نسبت به هزینۀ سرویس داشته باشد.

۳-۴- پرداخت هزینۀ سرویس فقط از طریق روش‌هایی که توسط ویلاچک مشخص می‌شود، می تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از پرداخت نقدی و یا از طریق دستگاه پوز نزد متخصص و یا پرداخت اینترنتی در صورت امکان و یا پرداخت مبلغی بعنوان اعتبار در حساب کاربری خود به متخصص اقدام نماید. که این روشها به تبع شیوه آن قابل اقدام است.

۴-۴- کاربر می‌پذیرد هزینۀ سرویس ارائه شده ممکن است بسته به ویژگی‌های سرویس ارائه شده از جمله نوع سرویس، زمان سرویس، مکان سرویس یا عوامل دیگر متغیر باشد. لذا ملاک اعلام مشتری به متخصص و توافق فی مابین ایشان میباشد.

۵-۴- کاربر متخصص می‌پذیرد که باید هزینۀ ویلاچک را پس از هر خدمت تسویه نموده و مشتری نیزمستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در سیستم جهت پرداخت آنلاین به وجود بیاید هزینه متخصص را به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامه ویلاچک و یا امکانات پرداختی موجود یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه و یا شبکه شتاب یا دستگاه pos ایجاد گردد و امکان پرداخت از طریق اپلیکیشن فراهم نشود مشتری همچنان موظف به پرداخت هزینه خدمت بصورت نقد خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی مشتری با پشتییانی ویلاچک یا روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که مشتری به هر دلیلی پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ خدمت را از اعتبار کاربر نزد ویلاچک درصورت وجود کسر کند. درهر صورت ویلا چک مسیول عدم پرداخت بموقع دستمزد متخصص نمیباشد.

۶-۴-کاربر می‌پذیرد هیچوقت درخواست کذب و یا بیجا به ویلاچک ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از سرویس ویلاچک را داشته باشد. کاربر مشتری اگر پس از ارسال درخواست سفر و پذیرش درخواست توسط یک متخصص ، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان محل انجام خدمت در زمان مشخص حضور پیدا نکند و متخصص ویلاچک اگر پس از قبول یک درخواست، درخواست را لغو کند یا پس از پذیرش درخواست در مکان مشخص شده به عنوان محل انحام خدمت حضور پیدا نکند شرکت می تواند بعلت عدم رعایت مقررات ویلاچک که منجر به عدم رعایت شهرت و اعتبارکاری او خواهد شد، هزینه‌ای به تشخیص خود به عنوان جریمه از اعتبار آنها کسر یا از کاربران وصول کند.

۷-۴- مشتری می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در ابزار متخصص در نتیجه استفاده از سرویس با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به تعمیر، تعویض و غیره به عهده وی خواهد بود. در چنین مواردی خدمت نت حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود در حساب کاربری نزد ویلاچک ازمشتری کسر یا از وی وصول کند.

۸-۴- متخصصین ویلاچک متعهد می شوند که تقاضای هیچ گونه وجهی علاوه بر مقدار از پیش اعلام شده و مورد توافق را نداشته باشند و هرگونه مطالبه وجه اضافه به هر عنوان ربطی به سرویس ویلاچک ندارد. و خارج از مقررات است.

۹-۴- کاربر مشتری نیازی به پرداخت هر گونه وجه اضافه به هر عنوان از قبیل کمک بلاعوض یا قرض و غیره ندارد و پرداخت اضافی به انتخاب شخصی او بوده و ربطی به ویلاچک ندارد. ویلاچک این پرداخت اضافه را به هیچ عنوان تایید یا تشویق نمی کند و از کاربر مشتری می خواهد که این موارد را حتما به پشتیبانی ویلاچک اطلاع دهد.

‌‌ماده ۵ – مسئولیت کاربران ویلاچک

۱-۵- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران مشتری و متخصص که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام انجام خدمت) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربر) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و ویلاچک هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و می‌تواند ضمن غیر فعال کردن متخلف، از طریق مراجع صالح اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی خود بعمل آورد.

۲-۵- هر گونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار ویلاچک شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و ویلاچک حق غیر فعال نمودن کاربر و اقدام قانونی علیه وی را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت.

۳-۵-  متخصصین خدمت نت متعهد می‌شوند حتما از قطعات مورد تایید ویلاچک استفاده نمایند و مهم است تنها از علایم و اقلام استاندارد و شرکتی استفاده کنند که توسط ویلا چک تهیه و یا تایید ویادر اختیار انها گذاشته شده است (لباس کار یا ابزار نظافت) و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران مشتری و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ متخصص بوده و در صورت لزوم ویلاچک به قطع سرویس با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به ویلاچک خواهد بود.تاکیدا لازمست به جهت مسایل امنیتی مشتری پیش از اجازه به کار به متخصص مشخصات هویتی وی را با متخصص اعلام شده تطبیق دهند .

۴-۵- مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات کشوری برعهدۀ متخصصین ویلاچک است.

ماده ۶ – مسئولیت ویلاچک

۱-۶- ویلاچک با تمام امکانات خود از جمله واحدهای خدمات مشریان ۲۴ ساعته، واحد انتقادات وشکایات و پیشنهادات و میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائۀ و استفادۀ خدمات ویلاچک بین کاربران و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.

۲-۶- ویلاچک با استفاده از نظارت‌های خود تلاش می‌کند سرویس با کیفیت به کاربران، سلامت ،به صرفه ای را در زمان ارائۀ سرویس و یا کیفیت و سلامت محصولاتی که با استفاده از سرویس‌های ویلاچک خریداری شود ارائه دهد.

۳-۶- ویلاچک تلاش خود را جهت استفاده از سرویس ارائه شده توسط کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکه تلفن‌همراه و …) نخواهد داد.

۴-۶- تمامی اطلاعات کاربران بعنوان اطلاعات محرمانه نزد ویلاچک محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام صالح.

۵-۶- چنانچه هر یک از کاربران ویلاچک در زمان خدمات با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق واحدهای پیشتیبانی و یا شکایات ۲۴ ساعته و پشتیبانی ویلاچک مطرح و ویلاچک پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.یادآور میشود نرخ خدمات از ساعت ۱۷الی ۲۲ ده درصد از ۳۳الی ۲۴ پانزده درصد از ۲۴ الی ۲بامداد ۲۰درصد و از ۲بامداد۶بمیزان ۲۵درصد افزایش خواهد داشت واز ساعت ۶ الی ۷ مشمول ۵ درصد اضافه نرخ میگردد و بین ساعات ۷الی ۱۷ عصر نرخها بصورت عادی محاسبه میگردد.درصورت درخواست مشتری به آگاهی از نرخها ویلا چک میتواند تعرفه پایه خدمات را به مشتری اعلام نماید اما در نهایت ملاک توافق کاربران با یکدیگر میباشد و درصورت عدم توافق مشتری میتواند با اعلام به واحد پشتیبانی درخواست فرد متخصص دیگری را بنماید.

۶-۶- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات ویلاچک و استفاده از اپلیکیشن های مشتری و متخصص، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط ویلا در وب سایت قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمتهای مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات چک آشنا شوند. همچنین همکاران ما در واحد پشتیبانی به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سؤال کاربران هستند.

‌ماده ۷ – شرایط وسائل همراه کاربر بشرح زیر است:

۱-۷- وسایلی که مشتری نباید در محل داشته باشد و یا درصورت وجود قبول هرگونه مسیولیت قانونی را عهده دار گردد.عبارت است از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات اتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو.و یا حیوانات وحشی و خطرناک.

۲-۷- وسایلی که متخصص  نباید در محل داشته باشد عبارت است از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات اتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو، هر گونه سلاح گرم و سرد و مواد مخدر و مشروبات الکلی و هر مواد دیگری که نامتعارف یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است. در اینصورت ویلا چک میتواند ضمن قطع ارتباط همکاری وی را به مراجع قانونی معرفی نماید.

۳-۷- درخواست خدمت بدون حضور مشتری (مالک یا مستاجر یا وکیل ایشان) توسط کاربر ویلاچک ممنوع است و کاربر حق درخواست و انجام خدمت را نخواهد داشت، در صورت عدم رعایت، همۀ مسئولیت‌های ناشی از این تخلف برعهدۀ اقدام کنندگان آن است و ویلاچک حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبۀ خسارت از شخص متخلف کند.ملاک ارایه خدمات ویلاچک حضور فردی بعنوان مسیول در محل خدمت میباشد.

‌ماده ۸ – موارد فنی

۱-۸- کاربر حق ندارد هیچ‌گونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای ویلاچک شامل دیکامپایل (Decompile) ، مهندسی معکوس (Reverse Engineering)  یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی و با ابلاغ قانونی صادر شده باشد.

۲-۸- کاربر مجاز نیست با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از سرویس ویلاچک را روی سرورهای دیگر ارائه کند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم افزار ویاوبسایت و سایر امکانات ویا در روش ارائۀ سرویس ویلاچک تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

۳-۸- کاربر حق ندارد برنامه یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی سرویس اجرا کند.

۴-۸-کاربر حق ندارد هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش سرویس ویلاچک یا سرویس های مرتبط با ویلاچک انجام دهد.

‌ماده ۹ – محتوای تولید شده توسط کاربران

خدمت نت ممکن است گاهی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، نرم افزارها و یا اپلیکیشن ها و یا سایر بخش‌های این سرویس ها عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در سرویس ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود اما با ثبت آنها در سرویس‌های مرتبط به ویلاچک کاربران این حق را به ویلاچک می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین ویلاچک مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکت‌های دیگر منتقل کند.

‌ماده ۱۰ – قطع سرویس

ویلاچک در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (متخصص یا مشتری) می‌تواند برای شرکت یا سایر مشتریان یا متخصصین خطرناک و زیانبار باشد یا مطلوب نباشد حق حذف دسترسی کاربر مذکور به سرویس ویلاچک را دارد.

‌ماده ۱۱ – توافق از راه دور

۱-۱۱-کاربر توافق می‌کند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به ویلاچک ، از طریق سیستم رایانه‌ای ویلاچک بعمل آید و کاربر ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کند.

۲-۱۱- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربر برعهدۀ کاربر بوده و کاربر ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود(مالک خطوط تلفن ثبت شده در سیستم‌ ویلا چک) دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

۳-۱۱- کاربر می‌پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف ویلاچک به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

۴-۱۱- کاربر با عضویت در سرویس ویلاچک قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سیستم رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کند.
در پایان ویلا چک ضمن آرزوی اینکه کلیه کاربران از سرویس ارایه شده توسط ویلا چک کمال رضایت را داشته باشند .بر رعایت اصول اخلاقی،انصاف،دقت در امور،پیشگیری از حوادث،رعایت مسایل امنیتی،نظم در امور،صداقت در رفتار کردار و گفتار ،رعایت حقوق دیگران ،احترام‌به قوانین و مقررات ،و مراعات حال یکدیگر و مردم داری را بعنوان والا ترین اصول و منشور اخلاقی کاربران خود ابراز میدارد و میکوشد و پیشنهاد میکند که تا حد امکان سعی در رفع مشکلات فی مابین از طریق کدخدامنشی نموده و در صورت لزوم ویلا چک بی آنکه مسیولیت دار قانونی در حل اختلافات باشد اما میتواند بعنوان میانجی و داور مرضی الطرفین در مواردی که مشکلات فی مابین کاربران عبور از خطوط و حدود قوانین و منعیات اخلاقی نباشد اقدام نماید و سعی در جلب رضایت کاربر ناراضی و ایجاد صلح و دوستی نماید .ویلاچک این اصل را همواره به متخصصین خود گوشزد مینماید که همواره حق با مشتریست مگر خلاف آن اثبات گردد و از ایشان همواره درخواست دست پایین داشتن در بروز اختلافات را درخواست میکند در پایان این مقوله که بعنوان قوانین و مقررات داخلی ویلا چک تحت نظارت کلیه قوانین جاریه جمهوری اسلامی در زمان نیاز به رجوع به قانون ،میباشد موارد ذیل را اکیدا به کلیه کاربران خود توصیه مینماید و جهت رفاه حال کاربران خود اعم از مشتریان یا متخصصین شرایط انجام امور ذیل را در اسرع وقت برای ایشان فراهم آورده است لذا توصیه میکنیم همواره پیش از ایجاد مسایلی که موجب پشیمانی و یا ضرر و زیان مادی گردد از اقدامات پیشگیرانه ذیل را بعمل آورند.
متخصصین:
در اسرع وقت و پیش از هرگونه ارایه خدمات نسبت به انجام بیمه مسیولیت مدنی و جبران خسارات حین خدمت تا سقف مبالغی که متناسب با نوع و حساسیت خدمت ایشان است اقدام نمایند.تادر صورت بروز هرگونه مشکلی متحمل جبران خسارات با هزینه شخصی نگردند.چراکه براساس مقررات درصورت بروز آسیب در اموال مشتری حین خدمت که بدلیل سهل انگاری متخصص رخ دهد متخصص مسول جبران خسارات وارده میباشد.
بیمه نامه حوادث وعمر:
متخصصین با قرارگرفتن تحت این پوشش از مزایای آن بهره مند خواهند شد
مشتریان:
نسبت به تهیه بیمه نامه ای با پوشش های ذیل الذکر و سقف مالی دلخواه اقدام نمایند و خاطر خود را از حفظ اموالشان آسوده فرمایند
بیمه نامه های سرقت،سیل،زلزله،طوفان(حوادث طبیعی)،آتش سوزی،نوسانات برق و.. بعنوان پایه و اصل حفاظت از اموال و وسایل خود اقدام عاجل فرمایند.
ویلا چک شرایط مناسب و سهلی را با امکان پرداخت اقساطی حق بیمه ها برای کلیه کاربران محترم خود فراهم آورده است .
با تشکر از توجه شما آخرین بروز رسانی در اسفندماه ۱۳۹۸ صورت پذیرفته است.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp